ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมภาษาไทย ม.6 เรื่องโวหารภาพพจน์ ชุดที่ 1 โวหารอุปมา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศมลวรรณ รสหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2560,11:49  อ่าน 1200 ครั้ง
รายละเอียด..