ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563โรงเรียนวังหลังวิทยาคม (อ่าน 114) 09 ก.ย. 64
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 431) 21 ต.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวังหลังวิทยาคม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวังหลังวิทยาคม (อ่าน 598) 18 ส.ค. 63
ประกาศนโยบายโรงเรียนวังหลังวิทยาคม เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ (อ่าน 873) 25 ก.ค. 62
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน60 (อ่าน 1290) 01 เม.ย. 61
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2559 (อ่าน 1278) 01 เม.ย. 61
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของส (อ่าน 1300) 01 เม.ย. 61
ประกาศ รับสมัครนักเรียน (อ่าน 1129) 25 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 970) 22 มี.ค. 61
ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 755) 01 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 904) 29 มี.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 788) 05 มี.ค. 60
รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1420) 31 พ.ค. 59
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 1060) 20 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 939) 17 เม.ย. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (อ่าน 895) 07 เม.ย. 59
ประกาศ !!! การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 1388) 02 มี.ค. 59
ประกาศ !!! สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียนและอาคารเรียน (อ่าน 1251) 31 ส.ค. 58
ประกาศ ! สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556-2557 (อ่าน 866) 13 ส.ค. 58
ประกาศ! จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบภายในอาคารและบ้านพักครู โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 950) 11 ส.ค. 58
ต่อต้านคอรัปชั่น (อ่าน 1015) 19 มิ.ย. 58
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 896) 29 พ.ค. 58
ประกาศจากโรงเรียนวังหลังวิทยาคม (อ่าน 978) 25 มี.ค. 58
ขอเลื่อนการประกาศ ผลการเปิดซองการเสนอราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ (อ่าน 911) 20 ก.พ. 58
ประกาศ ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (อ่าน 1090) 13 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ (อ่าน 1063) 12 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการและครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง (อ่าน 887) 12 ก.พ. 58
ประกาศซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อ่าน 899) 09 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปูกระเบื้องและทาสีอาคาร (อ่าน 894) 25 ธ.ค. 57
การตรวจสอบผู้เสนอราคาประกาศสอบที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก (อ่าน 881) 09 ธ.ค. 57
ขอเชิญร่วมงานวันพบผู้ปกครองในวันอังคาร ที่ 3 พ.ย. 57 (อ่าน 870) 03 พ.ย. 57
ขอเชิญร่วมงานวันลอยกระทง (อ่าน 954) 03 พ.ย. 57
ประกาสสอบราคาครุภัณฑ์ดนตรีสากล (อ่าน 950) 07 ต.ค. 57
ประกาศเปิดปิดภาคเรียนที่ 1/2557 (อ่าน 1426) 25 ก.ย. 57
โรงเรียนวังหลังวิทยาคมประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล (อ่าน 1012) 23 ก.ย. 57
ขอเชิญร่วมงานโครงการเยี่ยมบ้านสัญจรภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน (อ่าน 951) 23 ก.ย. 57
โรงเรียนวังหลังวิทยาคมเปิดสอบราคาครุภัณฑ์ดนตรีสากล (อ่าน 926) 19 ก.ย. 57
ร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ (อ่าน 972) 14 ส.ค. 57
อบรมการทำดอกไม้จากดินไทย 9 ส.ค. 57 (อ่าน 1448) 14 ส.ค. 57
กิจกรรมอาเซียน 8 ส.ค. 57 (อ่าน 1039) 14 ส.ค. 57