ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 206
เผยแพร่ผลงานครู
ระบบนิเวศ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.96 MB 267
ภาพกิจกรรมประจำปี 57
กรกฎาคม Word Document ขนาดไฟล์ 101.17 KB 113
กันยายน Word Document ขนาดไฟล์ 174.55 KB 104
ธันวาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.87 KB 109
ตุลาคม Word Document ขนาดไฟล์ 14.75 KB 98
สิงหาคม Word Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 87
มิถุนายน Word Document ขนาดไฟล์ 319.54 KB 97
พฤษภาคม Word Document ขนาดไฟล์ 288.14 KB 110
เมษายน Word Document ขนาดไฟล์ 250.81 KB 133
มีนาคม Word Document ขนาดไฟล์ 4.11 MB 100
กุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 200.59 KB 118
พฤจิกายน Word Document ขนาดไฟล์ 13.84 KB 111
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตารางแผนบูรณาการระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 549.06 KB 147
ตารางแผนบูรณาการระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 633
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 162
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 3240
ปพ.5 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559
ติดปพ.5 ม.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.68 KB 80
ติดปพ.5 ม.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.54 KB 77
ติดปพ.5 ม.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.49 KB 77
ติดปพ.5 ม.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.86 KB 83
ติดปพ.5 ม.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.72 KB 73
ติดปพ.5 ม.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.81 KB 82
ติดปพ.5 ม.4/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.58 KB 88
ติดปพ.5 ม.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.77 KB 71
ติดปพ.5 ม.3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.06 KB 86
ติดปพ.5 ม.3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.82 KB 84
ติดปพ.5 ม.3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.58 KB 79
ติดปพ.5 ม.2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.82 KB 80
ติดปพ.5 ม.2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.82 KB 84
ติดปพ.5 ม.2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.79 KB 77
ติดปพ.5 ม.1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.58 KB 79
ติดปพ.5 ม.1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.05 KB 79