ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 199
เผยแพร่ผลงานครู
ระบบนิเวศ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.96 MB 250
ภาพกิจกรรมประจำปี 57
กรกฎาคม Word Document ขนาดไฟล์ 101.17 KB 110
กันยายน Word Document ขนาดไฟล์ 174.55 KB 103
ธันวาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.87 KB 106
ตุลาคม Word Document ขนาดไฟล์ 14.75 KB 97
สิงหาคม Word Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 84
มิถุนายน Word Document ขนาดไฟล์ 319.54 KB 96
พฤษภาคม Word Document ขนาดไฟล์ 288.14 KB 106
เมษายน Word Document ขนาดไฟล์ 250.81 KB 129
มีนาคม Word Document ขนาดไฟล์ 4.11 MB 98
กุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 200.59 KB 115
พฤจิกายน Word Document ขนาดไฟล์ 13.84 KB 107
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตารางแผนบูรณาการระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 549.06 KB 146
ตารางแผนบูรณาการระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 607
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 160
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 3232
ปพ.5 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559
ติดปพ.5 ม.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.68 KB 78
ติดปพ.5 ม.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.54 KB 71
ติดปพ.5 ม.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.49 KB 74
ติดปพ.5 ม.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.86 KB 79
ติดปพ.5 ม.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.72 KB 70
ติดปพ.5 ม.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.81 KB 80
ติดปพ.5 ม.4/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.58 KB 82
ติดปพ.5 ม.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.77 KB 70
ติดปพ.5 ม.3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.06 KB 83
ติดปพ.5 ม.3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.82 KB 80
ติดปพ.5 ม.3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.58 KB 75
ติดปพ.5 ม.2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.82 KB 79
ติดปพ.5 ม.2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.82 KB 84
ติดปพ.5 ม.2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.79 KB 75
ติดปพ.5 ม.1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.58 KB 76
ติดปพ.5 ม.1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.05 KB 77