ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
170
คำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 404
เผยแพร่ผลงานครู
ระบบนิเวศ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.96 MB 713
ภาพกิจกรรมประจำปี 57
กรกฎาคม Word Document ขนาดไฟล์ 101.17 KB 300
กันยายน Word Document ขนาดไฟล์ 174.55 KB 292
ธันวาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.87 KB 298
ตุลาคม Word Document ขนาดไฟล์ 14.75 KB 282
สิงหาคม Word Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 270
มิถุนายน Word Document ขนาดไฟล์ 319.54 KB 282
พฤษภาคม Word Document ขนาดไฟล์ 288.14 KB 298
เมษายน Word Document ขนาดไฟล์ 250.81 KB 328
มีนาคม Word Document ขนาดไฟล์ 4.11 MB 284
กุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 200.59 KB 315
พฤจิกายน Word Document ขนาดไฟล์ 13.84 KB 298
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตารางแผนบูรณาการระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 549.06 KB 333
ตารางแผนบูรณาการระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 1026
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 2109
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 4672
ปพ.5 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559
ติดปพ.5 ม.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.68 KB 293
ติดปพ.5 ม.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.54 KB 265
ติดปพ.5 ม.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.49 KB 261
ติดปพ.5 ม.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.86 KB 279
ติดปพ.5 ม.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.72 KB 259
ติดปพ.5 ม.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.81 KB 278
ติดปพ.5 ม.4/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.58 KB 292
ติดปพ.5 ม.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.77 KB 255
ติดปพ.5 ม.3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.06 KB 275
ติดปพ.5 ม.3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.82 KB 270
ติดปพ.5 ม.3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.58 KB 268
ติดปพ.5 ม.2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.82 KB 275
ติดปพ.5 ม.2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.82 KB 272
ติดปพ.5 ม.2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.79 KB 265
ติดปพ.5 ม.1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.58 KB 268
ติดปพ.5 ม.1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.05 KB 271