ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
194870
คำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 195110
เผยแพร่ผลงานครู
ระบบนิเวศ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.96 MB 195537
ภาพกิจกรรมประจำปี 57
กรกฎาคม Word Document ขนาดไฟล์ 101.17 KB 195001
กันยายน Word Document ขนาดไฟล์ 174.55 KB 194997
ธันวาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.87 KB 195009
ตุลาคม Word Document ขนาดไฟล์ 14.75 KB 194985
สิงหาคม Word Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 194974
มิถุนายน Word Document ขนาดไฟล์ 319.54 KB 194989
พฤษภาคม Word Document ขนาดไฟล์ 288.14 KB 195000
เมษายน Word Document ขนาดไฟล์ 250.81 KB 195031
มีนาคม Word Document ขนาดไฟล์ 4.11 MB 194986
กุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 200.59 KB 195017
พฤจิกายน Word Document ขนาดไฟล์ 13.84 KB 195005
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตารางแผนบูรณาการระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 549.06 KB 195038
ตารางแผนบูรณาการระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 195809
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 200997
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 200411
ปพ.5 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559
ติดปพ.5 ม.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.68 KB 194997
ติดปพ.5 ม.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.54 KB 194971
ติดปพ.5 ม.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.49 KB 194965
ติดปพ.5 ม.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.86 KB 194985
ติดปพ.5 ม.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.72 KB 194964
ติดปพ.5 ม.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.81 KB 194979
ติดปพ.5 ม.4/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.58 KB 195006
ติดปพ.5 ม.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.77 KB 194962
ติดปพ.5 ม.3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.06 KB 194981
ติดปพ.5 ม.3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.82 KB 194974
ติดปพ.5 ม.3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.58 KB 194972
ติดปพ.5 ม.2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.82 KB 194982
ติดปพ.5 ม.2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.82 KB 194977
ติดปพ.5 ม.2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.79 KB 194970
ติดปพ.5 ม.1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.58 KB 194973
ติดปพ.5 ม.1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.05 KB 194973